Δημιουργούμε μια σειρά από κατασκευές ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε έργου. Συνταγή επιτυχίας μας είναι η εμπεριστατωμένη μελέτη του έργου και η σωστή επιλογή των μηχανημάτων και των τεχνικών απόδοσης στην κατασκευή του.

Μερικές από τις κατασκευές μας είναι:

 • Δοχεία πιέσεως
 • Δεξαμενές (ανοξείδωτες, αλουμινίου,σιδήρου)
 • Μεταλλικά ικριώματα (κατασκευασμένα από μορφοσίδερα)
 • Μεταλλικά σιλό
 • Τμήματα μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορούν διυλιστήρια, χαλυβουργίες, εργοστάσια μονωτικών, εργοστάσια τσιμέντου- εργοστάσια γύψου
 • Τμήματα υδροηλεκτρικών έργων (για παραγωγή ενέργειας)
 • Αναδευτήρες
 • Ξηραντήρια για εργοστάσια ασφαλιστικών έργων, εργοστάσια επεξεργασίας πυρηνέλαιου
 • Διαμόρφωση καμπύλων τμημάτων κτιρίων από μορφοσίδερα διαφόρων διατομών
 • Διαστολικά αγωγών
Back to top

Κατασκευές

Δημιουργούμε μια σειρά από κατασκευές ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε έργου. Συνταγή επιτυχίας μας είναι η εμπεριστατωμένη μελέτη του έργου και η σωστή επιλογή των μηχανημάτων και των τεχνικών απόδοσης στην κατασκευή του.

Μερικές από τις κατασκευές μας είναι:

 • Δοχεία πιέσεως
 • Δεξαμενές (ανοξείδωτες, αλουμινίου,σιδήρου)
 • Μεταλλικά ικριώματα (κατασκευασμένα από μορφοσίδερα)
 • Μεταλλικά σιλό
 • Τμήματα μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορούν διυλιστήρια, χαλυβουργίες, εργοστάσια μονωτικών, εργοστάσια τσιμέντου- εργοστάσια γύψου
 • Τμήματα υδροηλεκτρικών έργων (για παραγωγή ενέργειας)
 • Αναδευτήρες
 • Ξηραντήρια για εργοστάσια ασφαλιστικών έργων, εργοστάσια επεξεργασίας πυρηνέλαιου
 • Διαμόρφωση καμπύλων τμημάτων κτιρίων από μορφοσίδερα διαφόρων διατομών
 • Διαστολικά αγωγών