Κουρμπαδόροι (Ραουλίερες) για διαμόρφωση μορφοσίδερων λάμες γωνίες-δοκάρια (HEA,HEB,IPN,IPE) κοιλοδοκοί-σωλήνες από υλικά σιδήρου και inox.

Back to top

Κουρμπαδόροι

Κουρμπαδόροι (Ραουλίερες) για διαμόρφωση μορφοσίδερων λάμες γωνίες-δοκάρια (HEA,HEB,IPN,IPE) κοιλοδοκοί-σωλήνες από υλικά σιδήρου και inox.