Πρέσες υδραυλικές υβώσεως πυθμένων δεξαμενών διαμέτρων Φ300 έως Φ5100 από υλικά σιδήρου (ποιότητας st37-2, st44-2, st52-3, H2), inox, αλουμινίου, χαλκού

Back to top

Πρέσες

Πρέσες υδραυλικές υβώσεως πυθμένων δεξαμενών διαμέτρων Φ300 έως Φ5100 από υλικά σιδήρου (ποιότητας st37-2, st44-2, st52-3, H2), inox, αλουμινίου, χαλκού